Værdier

Værdier i Gyrstinge Idrætsforening

GIF bestræber sig på:


at der skal være plads til alle

at have et bredt aktivitetstilbud

at støtte trænere med kurser

at være imødekommende over for nye medlemmer

at være synlige i lokalsamfundet

at være åbne over for forslag til nye aktiviteter

at være åbne over for tættere samarbejde med naboforeningerne

at holde kontingentet så lavt at alle kan deltage

at medlemskontingentet skal bruges til gavn for medlemmerne (rekvisitter, redskaber, arrangementer m.v.)

 


GIF forventer af sine medlemmer:


at man tager hensyn til de øvrige medlemmer

at man betaler sit kontingent til tiden

at man påtager sig et ansvar overfor foreningen (lokaler, inventar og rekvisitter)

at forældre giver en hånd med, når der arrangeres eksempelvis; opvisning, Skt. Hans, Sommersjov samt andre arrangementer i GIF.

at eventuelle klager over foreningen bliver fremsat for bestyrelsen/træneren på en sober måde.

 


GIF forventer af sine instruktører og trænere:


at der er en god tone til medlemmer og forældre

at man respekterer medlemmernes forskellighed og møder dem på det niveau de er

at man er villig til uddannelse

at instruktører/trænere giver en hånd med, når der er arrangementer indenfor egen sportsgren.

FØLG  OS PÅ NETTET

GYRSTINGE IF


c/o Lars Overholdt

Høtoften 12

4100 Ringsted

Tlf.  60 63 41 91

Email.  formand@gyrstingeif.dk