Generalforsamling

GENERALFORSAMLING I GYRSTINGE IF

Lørdag d. 13. januar 2018

KL. 12:00 I LANDSBYHUSET

Der indkaldes til Generalforsamling i Gyrstinge Idrætsforening d. 13. januar 2018 kl. 12:00 i Landsbyhuset.

Mvh. Lars Overholdt, Formand

Gyrstinge d. 27. december 2017


På Generalforsamlingen behandles følgende:


•1. Valg af dirigent og stemmetællere

•2. Aflæggelse af beretning

•3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

•4. Udvalgene aflægger beretning

•5. Behandling af indkomne forslag

•6. Forelæggelse af budget for det indeværende år

•7. Fastsættelse af kontingent

•8. Valg:

•a. bestyrelsesmedlemmer

•b. suppleanter

•c. revisorer

•d. udvalg

•9. Eventuelt

FØLG  OS PÅ NETTET

GYRSTINGE IF


c/o Lars Overholdt

Høtoften 12

4100 Ringsted

Tlf.  60 63 41 91

Email.  formand@gyrstingeif.dk